Què és la Geobiologia?

La Geobiologia tracta especialment de tot el que pot afectar a la salut o al benestar de les persones en el seu entorn i més concretament en la seva llar o lloc de treball.
Pot resultar confús o de vegades increïble per les persones que desconeixen la Geobiologia assimilar que l’influencia de certes perturbacions naturals poden afectar a l'ésser humà fins al punt de constituir la principal causa de la majoria de malalties, però hem de tenir en compte que la terra emet energia de diferents magnituds, a més de les que ens arriben del cosmos, quan algun element com una corrent d’aigua subterrània, una falla geològica, minerals cristal.litzats, materials magnètics, bosses de aigua o aire subterranis etc. distorsiona la resultant de l’energia cosmotel.lurica, apareix una zona perturbadora per la majoria dels processos biològics la qual repercuteix de forma clara en el desenvolupament de moltes espècies animals o vegetals i sobre tot en l’ésser humà.

Al entrar en una vivenda de vegades notem una sensació de malestar, en altres casos ens podem trobar relaxats i tranquils. En el primer cas es possible que es tracti d’una casa amb radiacions nocives, és per això que el nostre cos agafa una actitud defensiva amb tensió muscular i segregant immediatament substàncies internes com les endorfines, per a contrarestar l’impacte negatiu de l’agressió.

Quan la permanència en un lloc perturbat es prolonga, el nostre sistema inmunològic desbordat per la intensitat o el temps d’exposició, comença a perdre eficàcia i pot arribar a ser altament perjudicial. Per aquesta raó podríem dir que la salut tant física com psíquica depèn del lloc on vivim.

Quan hi ha possibilitat de que estigui dormin sobre una zona geopatògena?
- quan no ens podem adormir durant hores i hores
- quan dormim generalment malament
- quan ens movem molt per la nit
- quan es tenen malsons, o es crida en somnis
- quan s’és somnàmbul, o es sol caure del llit
- quan es tenen suors sobtats o freds per la nit
- quan els nens es desplaçen per la nit a un extrem del llit o plorant al despertar-se

Quins efectes tenen les radiacions i els camps energètics sobre el nostre cos?
Perjudiquen els processos bioquímics i energètics de les cèl.lules del nostre cos, per exemple les cèl.lules del sistema inmunitari, a més afecten a tot el sistema endocrí hormonal, que regula innumerables processos metabòlics, fent així que perdin el seu equilibri.

Las conseqüències són molèsties inicialment lleus, que es poden atribuir a l'estress, al clima o a d’altres condicions de la vida , darrera d’una exposició prolongada (5-7 anys), poden desencadenar veritables malalties cròniques, com asma, reuma, bronquitis crònica, molèsties del baix ventre, malalties gàstriques, úlceres d’estòmag, afeccions i infeccions renals, flebitis, hipertensió arterial, arítmies, infart de miocardi, leucèmia i càncer.

També està comprovat que estar exposat a camps electromagnètics afecta al nivell que produeix el nostre cos de Melatonina, aquesta hormona estableix el ritme diurn i circadià natural del nostre cos, si no es fabrica suficient Melatonina pot provocar-nos cansament i depressions, així com una disfunció als òrgans endocrins (gònades, pituïtària, timo e hipotàlam).

 

/