Línies Curry

Aquesta és una altre quadrícula d’energia més ample que la Hartmann, té uns 40 cm. aproximadament i que segueixen la direcció nord-est/sud-oest i sud-est/nord-oest.

El que hem d’evitar són els creuaments de línies Hartmann amb els de línies Curry, ja que poden ser altament negatius. També la seva amplada es fa més gran abans de les tempestes, en dies de lluna plena, eclipses de sol, o abans dels terratrèmols etc. Per això és important si sabem que tenim un creuament que de normal ens cau a prop però fora del llit, en aquests dies que les línies es fan mes amples podria perjudicar-nos.

 
 
/